Beeldbepalend


Een belangrijk thema voor Saskia Klok is de vaak complexe relatie die de mens met de natuur onderhoudt. Feilloos ziet zij hoe de mens niet alleen afhankelijk is van deze natuur, er deel van uitmaakt en tegelijkertijd er een strijd mee lijkt te voeren. In dichtbevolkt Nederland ziet Saskia hier duidelijk de sporen van, zelfs in gebieden die wij als ‘natuur’ ervaren.

Werkwijze

Met haar telefoon op zak heeft Saskia altijd een camera in de buurt om te fotograferen wat ze lopend, fietsend of rijdend met de auto ervaart. Deze foto’s fungeren als haar geheugen en vormen de basis van haar werk. Een enkele keer vormt de foto op zich al een werk maar vaker manipuleert zij het werk door in de foto’s te knippen of foto’s samen te voegen. Ze legt een parallel tussen het bewerken van de natuur en hoe zij de foto’s van de natuur op haar beurt weer bewerkt en uitwerkt. Omdat je de wereld om je heen ook als één geheel ervaart tekent ze de verknipte foto’s weer tot één geheel met inkt, potlood, krijt, een linoleumdruk op papier of schildert ze met acrylverf op doek, naar gelang het onderwerp vraagt.

Vervreemding

Saskia’s werk lijkt realistisch maar ze creëert graag vervreemding door het overdrijven van natuurlijke kleuren, door het doorbreken van het juiste perspectief en de onderlinge verhoudingen. Ze creëert door haar manier van verwerken een contrast tussen de natuurlijke omgeving en de mogelijke ingrepen van de mens.